Viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Vilniaus m., Subačiaus g. 99, rekonstravimo projekto projektinių pasiūlymų pristatymas

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Subačiaus g. 99 (kadastro Nr.: :0101/0060:211 Vilniaus m. k.v)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė žemės paskirtis – Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas – Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Specialioji paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Viešbučių paskirties pastatas (svečių namai).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architektų gildija“ adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, projektų vadovas Rokas Mazuronis, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 9 – 17 val.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

T.K. ir J.J.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Moniuškos g. 10-7, Vilnius, el. p. archgildija@gmail.com, tel. Nr.: +370 601 95 589, laikas: darbo dienomis 8 – 17 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informuojame, kad su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti projektuotojo patalpose aukščiau nurodytu adresu (darbo dienomis 8.00 – 17.00, suderinus telefonu) iki viešo susirinkimo pabaigos, teikti pasiūlymus projektuotojui galima aukščiau nurodytu el. paštu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. Gruodžio 29 d. 16:00val. Nuoroda į vaizdo transliaciją bus pateikta Vilniaus miesto savivaldybės internetiniame puslapyje: https://us02web.zoom.us/j/86061428795

 

Projektiniai pasiūlymai

Atsisiųsti 1 priedą 2 priedą

Pastato trimatis modelis https://arcg.is/0jm9Ge0

 

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

2023-10-19

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą