Visuomenės informavimas apie numatomą dvibučio gyvenamojo namo Filaretų g. 1, Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypas kad. Nr. 0101/0042:271, adresas: Filaretų g. 1, Vilnius,

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypas kad. Nr. 0101/0042:271: (esama ir numatoma) paskirtis: kita; naudojimo būdas: gyvenamosios paskirties objektų teritorija; naudojimo pobūdis: Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos/Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų statybos teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: Dvibutis gyvenamasis namas

 

Statinio tipas:

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas (6.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unitectus“ projekto vadovas Dainius Čepurna, adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius.

El. pašto adresas: dainius@unitectus.lt; tel. nr. +370 5 2610147;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB „ARIGERA“, buveinės adresas: Žirmūnų g. 27A, LT-09105, Vilnius, tel. nr. +370 698 47457, el. pašto adresas: invest@oslogroup.lt;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektu galima: UAB „Unitectus“ patalpose, Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2610147, 2021.04.08 – 2021.04.23 laikotarpyje darbo dienomis, nuo 10.00 val. iki 16.00 val. (dėl susitikimo susitarti iš anksto), taip pat tinklalapyje www.vilnius.lt;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki viešojo susirinkimo pradžios paštu ar pristatant adresu Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius, UAB „Unitectus“ biuras arba e-paštu: dainius@unitectus.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas 2021.04.23 17:00 val. vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://filaretu1.zoomtv.lt (transliacijos metu bus galima užduoti klausimus gyvai, tiesiogiai eteryje).

 

Atsisiųsti priedą.

2021-05-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.