Visuomenės informavimas apie administracinio-prekybinio pastato Gabijos g. 38, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 35 (unik. Nr. 4400-3068-6194:4987) paskirties keitimo į gyvenamąją paskirtį-butą, paprastojo remonto projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Gabijos g. 38-35, Vilnius, sklypo kad.Nr. 0101/0015:275.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esamas žemės sklypo naudojimo paskirtis-kita, būdas-gyvenamosios teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato paskirtis-administracinė, esama patalpų Nr.35-administracinė, patalpų po paskirties keitimo-gyvenamoji.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Žali namai LT“, zalinamai@gmail.com, tel. 869475798.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

zalinamai@gmail.com, tel. 869475798, d.d. 9-16val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu zalinamai@gmail.com, iki liepos 19d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Zoom platformoje: https://us05web.zoom.us/j/88288573010?pwd=WG5pRlkwcC9nR3JKVjFmdW5YQm1pdz09

Liepos 19d. 15val.

 

Atsisiųsti priedą.

2021-08-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.