Visuomenės informavimas apie daugiabučio gyvenamojo namo Šv. Stepono g. 19, pagalbinės patalpos Nr. 17, paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šv. Stepono g. 19-17, Vilnius

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Daugiabučio gyvenamojo namo Šv. Stepono g. 19, pagalbinės patalpos Nr. 17, paskirties keitimo į gyvenamąją (butą), kapitalinio remonto projektas.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Laura Balandytė- Žygelienė, labaland@gmail.com, +370 68604554

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
MB Ypatingi statiniai

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Šv. Stepono g. 19-17, Vilniuje, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val, tel. 868604554

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymus galima teikti iki 2019 m. rugpjūčio 01 d. elektroniniu paštu labaland@gmail.com., telefonu +370 68604554, susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3- 215, Vilniuje, 2019 m. rugpjūčio 01 d. 17.00 val

Atsisiųsti priedą.

2019-08-20
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.