Visuomenės informavimas apie dvibučio gyvenamojo namo Terasų g. 20, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 Vilnius, Terasų g. 20 ( kad. Nr. 0101/0070:325)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – “kita”,

naudojimo būdas – “ Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 Gyvenamoji (dviejų butų pastatas)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 Raminta Žigunienė, zi.raminta@gmail.com, tel.: 862059244

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 L.B.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

J. Galvydžio g. 3, Vilnius, I-V, 17,00-18,00 val. , tel.: 862059244

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-07-14, el. p. zi.raminta@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 meet.google.com/owy-wywt-ccp

 

2021-07-15, 17:00val.

Vilnius, J. Galvydžio g. 3

 

Atsisiųsti priedą  ir priedą.

2021-07-23
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą