Visuomenės informavimas apie dvibučio gyvenamojo namo (unik. Nr. 4400-1490-3998), Moliakalnio g. 8, Vilniuje, garažo patalpos padalinimo į du turtinius vienetus ir vieno iš jų paskirties keitimo į gamybos paskirties patalpą projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Moliakalnio g. 8, Vilnius (skl. Kad. Nr. 0101/0026:10)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma paskirtis: Dvibutis gyvenamasis namas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

PV Viktorija Bogdanovienė, el. p.: viktorija.bogdanoviene@gmail.com, tel. Nr. 868553747

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.S.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Moliakalnio g. 8,  Vilnius, nuo 10:00 val. iki 15:00 val., tel. Nr. 868553747

iki 2021-07-20

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-07-20 12:00 val. el. p.:viktorija.bogdanoviene@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, per „Zoom“ platformą, 2021-07-20 d., 17:00 val.

 

Pavadinimas: Moliakalnio g. 8, Vilniuje, garažo patalpos paskirties keitimo į gamybos paskirties patalpą projekto viešinimas.

 

Nuoroda į viešą susirinkimą:

https://us02web.zoom.us/j/86466854394?pwd=R1RhNC93Wmtka0VXSGNycmNYYzVjZz09 Meeting ID: 864 6685 4394

Passcode: 557471

 

Atsisiųsti priedą.

2021-07-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.