Visuomenės informavimas apie maitinimo paskirties – greito maisto restorano pastato Ateities g. 89, Vilniuje, projektavimą

Statinio statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Sklypas kad. Nr. 0101/0008:852, adresas: Ateities g. 89, Vilnius;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Sklypas kad. Nr. 0101/0008:852; (esama ir numatoma) paskirtis: kita;

naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Numatoma statinio naudojimo paskirtis: Maitinimo paskirties – greito maisto restorano pastatas

 

Statinio tipas:

Maitinimo paskirties pastatas (7.5)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Unitectus“ projekto vadovas Dainius Čepurna, adresas: Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius.

El. pašto adresas: dainius@unitectus.lt; tel. nr. +370 685 86388;

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB PC „Mandarinas“, buveinės adresas: Jogailos g. 4, LT-01116, Vilnius, tel. nr. +370 610 03600, el. pašto adresas: pc@mandarinas.lt;

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Susipažinti su projektu galima: UAB „Unitectus“ patalpose, Lukiškių g. 3, Vilnius, tel. +370 5 2610147, 2021.07.02 – 2021.07.16 laikotarpyje darbo dienomis, nuo 10:00 val. iki 16:00 val. (dėl susitikimo susitarti iš anksto), taip pat tinklalapyje www.vilnius.lt;

Stendas prie planuojamos teritorijos bus sumontuotas ne vėliau kaip 2021.07.02, ir demontuotas 2021.07.16.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymus galima teikti iki viešojo susirinkimo pradžios paštu ar pristatant adresu Lukiškių g. 3, LT-01108, Vilnius, UAB „Unitectus“ biuras arba el. paštu: dainius@unitectus.lt;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas 2021.07.20 17:00val. vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: http://pcmandarinas.zoomtv.lt (transliacijos metu bus galima užduoti klausimus gyvai, tiesiogiai eteryje).

 

Atsisiųsti priedą.

2021-07-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.