Visuomenės informavimas apie numatomą Moliakalnio gatvės atkarpos nuo Koklių g. iki Prano Morkūno g. ir Prano Morkūno gatvės atkarpos nuo Moliakalnio g. iki Stanislovo Kerbedžio g. Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Moliakalnio gatvės atkarpa nuo Koklių g. iki Prano Morkūno g. ir Prano Morkūno gatvės atkarpa nuo Moliakalnio g. iki Stanislovo Kerbedžio g., Dvarčionys, Vilniaus m. Objekto pr. x=6066338,98; y=588158,22; pab. x=6065788,82; y=588142,77.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita. Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Susisiekimo komunikacijos (gatvės)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Saugvila“ projekto vadovas:
Donatas Kulėšius, atestato Nr. 38561, donatas.k@saugvila.lt, tel. Nr.+37062607420

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, savivaldybe@vilnius.lt, tel. (8 5) 2112000

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Saugvila“ įmonės patalpose adresu Jeruzalės g. 31, Vilnius. Atsakingas darbuotojas Rita Biveinienė, tel. Nr. +37064010440, darbo dienomis 8.00-17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus teikti iki 2019 m. vasario 18 d. 17:30 val. elektroniniu paštu ir viešo susirinkimo metu. Raštu adresu:
Jeruzalės g. 31, Vilnius UAB „Saugvila“ ar el. paštu:
donatas.k@saugvila.lt, rita.b@saugvila.lt.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2019 m. vasario 18 d. 17:30 Gyventojų asociacijoje „Dvarčioniškiai“, Keramikų g. 2.

Atsisiųsti priedą.

2019-02-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.