Visuomenės informavimas apie numatomą 34 blokuotų vienbučių ir 3 daugiabučių gyvenamųjų namų (antra statybos eilė), Melkio g. 9 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Melkio g. 9 Vilnius. Kad. Nr. 0101/0101:75

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Kita

Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos;

Bendrojo naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendrojo naudojimo)

Teritorijos;

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijo;

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Statinių nėra.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB,,Geco architektūros studija“, Tomas Gecas 869804841, Aleksandras Lukšas 869844246 gecostudija@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

UAB,,Sekmadieniai Vilniuje“, Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k., LT-14302 Vilniaus r., edgaras@urban1.lt,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

P. Lukšio g. 32, Vilnius +37069804841 10:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami elektroniniu būdu gecostudija@gmail.com iki viešojo susirinkimo arba viešojo susirinkimo metu. 2021 04 06 16:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-04-06 16:00

Prisijungimo prie susirinkimo nuoroda

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94176338834?pwd=KzgxUi96UWd3ZVBrMk1GeG9VL08zQT09

 

Meeting ID: 941 7633 8834

Passcode: 111111

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-05-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.