Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės (7.2) ir paslaugų (7.4) paskirties pastatų Girdavos g. 10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Girdavos g. 10, skl. kad. Nr. 0101/0167:1947.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas (7.2), paslaugų paskirties pastatas (7.4) (STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“)..

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aleksandra Ivanova, aleksandra@globalus.lt , 8 603 30288.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

  1. N.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus rajono sav., Zujūnų sen., Antežerių k., Žirgų g. 19, 8 603 30288, 8-17 iki 2021-12-07.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo terminas iki: 2021-12-07. Teikti e.paštu aleksandra@globalus.lt .

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-12-07 dieną 17 val. nuotoliniu būdu

https://us05web.zoom.us/j/81179789688?pwd=T2dDZ3d6eXRhZUhHVm8vL001ZmdpUT09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-05-13
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą