Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės ir viešbučių paskirties pastatų Ceikinių g. 2, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ceikinių g. 2, Vilnius. 0101/0032:387.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos. Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatai (7.2). Viešbučio paskirties pastatai (7.1).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „DO ARCHITECTS“, Raugyklos g. 21, Vilnius, 01140. Įgaliotas atstovas: Gerda Nevulytė, gerda.nevulyte@doarchitects.lt, +37064322138

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Rinktinės NT‘‘, T. Narbuto g. 5, Vilnius, 08105, daniel.neidorf@kapitel.lt, +37067451599.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Gauti informaciją apie rengiamą projektą galima atvykus į UAB „DO ARCHITECTS“ ofisą adresu Raugyklos g. 21, Vilniuje, 01140, darbo dienomis nuo 15 val. iki 17 val., iki 2021-10-07 17:00 val., +37064322138

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el. paštu gerda.nevulyte@doarchitects.lt arba raštu UAB „DO ARCHITECTS“ adresu Raugyklos g. 21-15, Vilnius, 01140. Iki 2021-10-07 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Dėl karantino apribojimų, projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. spalio 8 d., 17:00 val. Transliacijos nuoroda: https://bit.ly/3gYUzjl

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1n9rP90

 

Atsisiųsti priedą.