Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės ir viešbučių paskirties pastatų Drujos g. 2, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Drujos g. 2, Vilnius, sklypo kad. Nr. 0101/0059:36

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė ir viešbučių

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Unitectus“

Povilas Čepaitis

povilas@unitectus.lt

Tel. 8 5 2610147

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus miesto projektai“

Jogailos g. 4, Vilnius

info@lordslb.lt

Tel. 8 5 2619470

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Unitectus“, Lukiškių g. 3, Vilnius

Tel. 8 5 2610147

Susipažinti galima darbo dienomis nuo 15 iki 17 val. (iš anksto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2020-12-04, 17 val. el. paštu: povilas@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Nuoroda į prisijungimą: http://drujos2.zoomtv.lt/

 

2020-12-04, 17 val.

 

Atsisiųsti bylas: priedas Nr. 1;   

priedas Nr.2.

 

3D modelis: https://arcg.is/15zzXG

 

2021-10-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą 1 priedą 2