Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Lapių g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Lapių g. 3, Vilnius, 0101/0031:471

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Adomas Lazdauskas, adomas.jpa@gmail.com, +37068725526

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „IKEIRA“, Teatro g. 9A-12, Vilnius, Ignas@nt11.lt, +37061537243

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
„JP Architektūra“, Pylimo g. 58, Vilnius, +37068725526, darbo dienomis 15-18val. (iš anksto susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adomas.jpa@gmail.com, pasiūlymus galima teikti iki spalio 25d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
„JP Architektūra“, Pylimo g. 58, Vilnius, spalio 25d. 17:30val.

Atsisiųsti: PP BYLA VIEŠINIMUI LAPIŲ G 3.

2018-12-06

Po viešo svarstymo priimti sprendimai :
2018-11-12 Miesto plėtros departamente projektiniams pasiūlymams nepritarta : tikslinti pastato aukštingumą, automobilių parkavimo sprendinius, išlaikyti norminius atstumus (pateikti sutikimus), tikslinti kitus PP sprendinius. Viešininama papildomai (teikiamas naujas prašymas informuoti visuomenę).