Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato A. Vienažindžio g. 13, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

A. Vienažindžio g. 13, Vilnius, sklypo Kad. Nr. 0101/0100:2078.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis: kita, naudojimo būdas:  komercinės paskirties objektų teritorijos.

Numatoma paskirtis: kita, naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Loreta Grikinienė, A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 869920309, el. p. info@architekton.lt.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Transmodo“ Dzūkų g. 11, Kruklių k., LT-08300 Varėnos r., tel. 865243937,
el. p. transmodo@gmail.com.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

A. Goštauto g. 8, Vilnius, tel. 869920309, 9.00-15.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12-11.

Paštu: UAB „Architekton“, A. Goštauto g. 8, 01108 Vilnius.

El. paštu: info@architekton.lt.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje Konstitucijos pr. 3, Vilnius, pasėdžių salės Nr. 215A, 2019-12-11
17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-12-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.