Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato administracinės patalpos Nr. 201 padalinimo į aštuonis turtinius vienetus, vieno turtinio vieneto paskirtį keičiant į kita (pagalbinio ūkio), Dūmų g. 3K 1, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m., Dūmų g. 3 K1 – 201

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Valstybinė žemė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastatas – administracinis pastatas, unikalus Nr. 1095-0008-5012, paskirtis – administracinė;

Patalpos, kuriose vykdomi paprastojo remonto darbai – administracinės patalpos, unikalus Nr. 1095-0008-5012:0001, esamų patalpų padalinimas į aštuonis turtinius vienetus, vieno turtinio vieneto paskirtį keičiant į kita (pagalbinio ūkio).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas – Aleksandras Kapustinas, el. paštas: kapualek@gmail.com, mob. Tel.: +370 699 39739

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „KSONEDUS“, įmonės kodas: 304876047, adresas: Vilniaus m., Ramybės g. 4, el. paštas: laringa@inbox.lt, mob. Tel.: +370 685 43881

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-212, mob. Tel.: +370 699 39739, darbo dienomis – 9-17h iki 2020-10-29

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: kapualek@gmail.com;

Gyvai adresu: Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-212;

Raštu: Vilniaus m., A.Goštauto g. 8-212;

Iki 2020-10-29 17h

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Zoom platformoje:

 

2020-10-29 17:30

 

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/7122204299?pwd=RWI0ME04QnByUkJGOVFkU1BQVmJPQT09

 

Susirinkimo ID: 712 220 4299

Slaptažodis: d3

 

Atsisiųsti priedą.

2020-11-13

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.