Visuomenės informavimas apie numatomą Administracinės paskirties pastato, Algirdo g. 16, Vilniuje, statybos projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Algirdo g. 16, Vilnius, sklypo kad. nr.: 0101/0056:143 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Visuomeninės paskirties teritorija

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Urban architects“ į.k. 304067202, PV Vytautas Pocius, el. p. info@urbanarchitects.lt,  Tel. Nr.: +37052383383

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas)

  1. K.,

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Urban architects“, Teatro g. 5, Vilnius, 9:00-16:00 iki 2021m. rugpjūčio  17 d., suderinus laiką

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki  2021 m. rugpjūčio 17 d. el. paštu: sandra@urbanarchitects.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Teatro g. 5, Vilnius. Data: 2021-08-17 17:00 val.

Nuotolis prisijungimas: https://us02web.zoom.us/j/5454087125?pwd=TmJEbHh6NXd6YUR2MlhjM2RrTkFhQT09

Posėdžio ID: 545 408 7125

Slaptažodis: 3GKWGr

Programa, kuria bus transliuojama: ZOOM

 

Vilnius 3D  https://arcg.is/0CLSbf

Atsisiųsti priedą

2021-10-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams nepritarta.priedą