Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Algirdo g. 19, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Algirdo g. 19, Vilnius (Sklypo Kad.Nr.: 0101/0056:135)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita (Komercinės paskirties objektų teritorijos; Visuomeninės paskirties teritorijos)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Eitminavičius; vytenis@metroarchitektura.lt; +370 610 40012

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Investicinis projektas“

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu. Tel. +370 610 40012; darbo dienomis 10-18h.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: vytenis@metroarchitektura.lt iki 2021-04-19.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis svarstymas bus atliekamas tiesioginės vaizdo transliacijos būdu. Transliacijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84670280015

 

Transliacijos laikas: 2021-04-19; 17:00.

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/fmKHj