Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Ateities g. 21C, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ateities g. 21c, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0008:1347

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Esamas naudojimo būdas – sandėliavimo. Numatomas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Priedanga“ , Projekto vadovas Gintaras Počiuipa, gintaras.jad@gmail.com, tel. 8699 60741

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE“, Ateities g.21c, Vilnius, tel. 8699 36062

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g.3-401, Vilnius, tel. 8699 60741, 8:00 iki 10:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informaciją patekti el. paštu iki 2020m. balandžio 23 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr.3, Vilnius, 2020m. balandžio 24 d. 16:00

LR vyriausybei skelbiant karantiną respublikos teritorijoje, visuomenės supažindinimas su projektiniais pasiūlymais vyks vaizdo transliacija internetu. Nuoroda: https://youtu.be/oy-w3J4zQNQ

Projektiniai pasiūlymai:

Atsisiųsti priedą: 4502-PP.

3D modelis: https://arcg.is/1eC0P9

2020-11-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.