Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Ateities g. 21C, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Ateities g. 21c, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0008:1347

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita. Esamas naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Numatomas naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Priedanga“, Projekto vadovas Gintaras Počiuipa, gintaras.jad@gmail.com, tel. 8699 60741

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „YUKON ADVANCED OPTICS WORLDWIDE“, Ateities g.21c, Vilnius, tel. 8699 36062

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g.3-401, Vilnius, tel. 8699 60741, 8:00 iki 10:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Informaciją patekti el. paštu gintaras.jad@gmail.com iki 2020m. kovo 17 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr.3-216, Vilnius, 2020m. kovo 17 d. 17:00- neįvyks. 

 

2020-03-17

Neužtikrinus nuotolinės vaizdo transliacijos ir laiku nepateikus nuorodos, projektinių pasiūlymų viešas susirinkimas atšaukiamas. Daugiau informacijos paslaugos apraše.

Projektiniai pasiūlymai:

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1eC0P9