Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Didžioji g. 18 Vilniuje, rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Didžioji g.18, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0058:83

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir būsima naudojimo paskirtis – kita; Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytautas Lukoševičius el.p.:  [email protected] +37061572812

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Nordija“, Didžioji  g.18/2, LT-01128 Vilnius

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

P.Lukšio g. 32, IV aukštas, Vilniuje, nuo 2019-10-29 iki 2019-11-13 darbo dienomis nuo 15.00 iki 17.00 val., susiderinus laiką iš anksto – telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El.paštu: [email protected], iki 2019-11-13

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūros patalpose  2019-11-14 (ketvirtadienis) nuo 17:00 adresu Stiklių g. 4, Vilniuje

Atsisiųsti priedą.

2020-01-22

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.