Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato gamybos paskirties patalpų Nr. 802 paskirties keitimą į gyvenamąją Vytenio g. 22 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vytenio g. 22, Vilnius, žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:79

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita / Komercinės paskirties objektų, Visuomeninės paskirties, Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

 UAB „Statybos projektai“

SPV Romas Kerulis

Gintautas Žygaitis, el. paštas:

info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

J. B. M. ir I. V., adresas:

Vytenio g. 22-802, Vilnius, el. paštas:

indra.varnaite@gmail.com, tel. Nr. +37062097266

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Vytenio g. 22-802, Vilnius, tel. Nr. +37062137856, laikas: 10:00 – 17:00 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

Iki 2019-04-08 d., 17:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019-04-08 d., 17:00 val.

el. paštu info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Vytenio g. 22 – 802, Vilnius, 2019-04-10 d., laikas 17: 00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-21

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą