Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Goštauto g. 40 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Goštauto g. 40A Vilnius, skl.kad.Nr. 0101/0054:0008

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Komercinė

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Saulius Pamerneckis, el.paštas:saulius@jad.lt; +370 698 32288

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Verslo centras Dvyniai“ Goštauto g. 40B Vilnius, el.paštas: giedrius@eika.lt  +370 626 24619

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3–208, Vilnius, tel. +370 698 32288, I-V 13:00-17:00 iki 2019 07 16

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019 m. liepos mėn. 16 d., el. paštu: giedrius@eika.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3 – 216 kab., 2019 07 17,  17:00val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-29

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta.

Atsisiųsti priedą.