Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato ir viešbučių paskirties pastato (svečių namų) Katiliškių g. 33 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Katilišklių g. 33, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0159:718

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos (nekeičiama)

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas ir viešbučių paskirties pastatas (svečių namai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB Inekstra PV Lina Deikuvienė, el.p.: lina@inekstra.lt, tel. Nr. 865670549

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB WIDE WINGS, Ramunių g. 34, LT-11347 Vilnius, el.p. gediminas@widewings.eu,

tel. Nr.:865220028

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius, el.p. lina@inekstra.lt 865670549, laikas: darbo dienomis 10-16 val. imtinai iki 2019-06-13

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu el. paštu lina@inekstra.lt ar  paštu: Šeimyniškių g. 9-1, Vilnius

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3 , Vilnius, Salė: 242

Laikas: 2019-06-13 17:00:00

Atsisiųsti priedą.

2019-06-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.