Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 140A Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Kalvarijų g. 140A, Vilnius. 0101/0022:192

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pakirtis- Kita. Komercinės paskirties objektų  teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama- gyvenamoji

Numatoma- administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius. [email protected], 852151005

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.Z.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, 852151005, Darbo dienomis 9:00-17:00val. Iki 2019-04-02

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu:UAB ,,Regroup projektavimas“ Geležinio Vilko 18A, Vilnius

El.paštu: [email protected]

Iki 2019-04-02

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-04-02 17:00val. Konstitucijos per. 3, 216, Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-04-15
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.