Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 24A, rekonstravimą ir administracinės paskirties pastato Kalvarijų g. 24, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lvovo g. 21B, Vilnius (sklypo kadastrinis Nr. 0101-0032-1159)

Kalvarijų g. 24, Vilnius (sklypo kadastrinis Nr. 0101-0032-870)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Lvovo g. 21B, Vilnius: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami)

Kalvarijų g. 24, Vilnius: Paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esamo statinio: esama – prekybinės paskirties, numatoma – administracinės paskirties;

Naujai projektuojamo statinio: – administracinės paskirties;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Cloud Architektai“, Šiaulių g. 10-62, Vilnius,

Antanas Dagelis +370 687 90457, viesinimas@cloudarchitektai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Sostinės bokštai“, Įm. k. 304849153, Ozo g. 12a-1, LT-08200 Vilnius, el. paštas: tadas.cernauskas@realcostatyba.lt, Tel. Nr.: +370 656 70078

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Cloud Architektai“ Šiaulių g. 10-62, Vilnius,

Darbo dienomis nuo 10:00 iki 11:00 val. +370 687 90457;

(reaguojant į susiklosčiusią situaciją ir esant paskelbtam karantinui prieš atvykstant informuoti telefonu);

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2021-07-12 dienos elektroniniu paštu tadas.cernauskas@realcostatyba.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Projektinių pasiūlymų viešas svarstymas bus rengiamas nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2021 m. liepos 12 d., 17:00 val.

Transliacijos nuoroda: http://HERO.zoomtv.lt

 

Atsisiųsti priedus:

PP – 1; 

PP – 2. 

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1b8aiz

 

2021-09-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP Pritarta, atsisiųsti priedą