Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Kalvarijų g.140A, Vilniuje, projektavimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kalvarijų g.140A, Vilnius (sklypo kad.nr. 0101/0022:192 Vilniaus m.k.v.)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis- kita, būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė paskirtis

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, 852151005

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vytas Zabilius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Geležinio Vilko 18A, Vilnius. 852151005, darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00, iki 2018-03-14

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-03-14 raštu:
Geležinio Vilko 18A, Vilnius, paštu:
andrius@regroup.lt, 852151005

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucjos pr.3, 216kab. Vilnius /Vilniaus miesto savivaldybė/ 2018-03-14 17:30val.

Atsisiųsti priedą.

2018-04-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.