Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Kauno g. 22 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kauno g. 22, Vilnius, 0101/0056:203

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis- kita, žemės sklypo naudojimo būdas- komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskirties pastatai (8.2)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Projektų rengimo centras“, PV, architektė Toma Kartočienė, el. paštas:
toma.kartociene@prc.lt,   tel.:8-656-14323

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Eigesa“, Panerių g. 38A, Vilnius,  el.p. info@eigesa.lt, tel.(8 5) 2161333

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Projektų rengimo centras“, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, tel.:
(8 5) 231 4672, 8 656 14323, darbo dienomis nuo 10.00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2019-03-01 d., raštu siunčiant adresu:
UAB „Projektų rengimo centras“, Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius arba el. paštu:
info@prc.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Projektų rengimo centras“ patalpose, adresu Žemaitės g. 21, LT- 03118 Vilnius, 2019-03-01 d. 17.00-18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-07-05
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.