Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato kitos paskirties patalpos keitimo į administracinę Vingrių g. 6A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vingrių g. 6A, Vilnius; žemės sklypo kad. Nr. 0101/0057:21

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama paskirtis – kita, būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Komercinio pastato su gyvenamosiomis patalpomis esama paskirtis – administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „KM Centras“, direktorius Virginijus Lukoševičius, el.paštas: [email protected], tel.Nr. 860419959

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Mokykla „Art of Beauty“, buveinės adresas: Vingrių g. 6A, Vilnius, elpaštas: [email protected], tel. nr. 861015959

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kalvarijų g. 11-8, Vilnius, tel. Nr. 860419959, Laikas 09.00 – 16.00 darbo dienomis

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Teikti iki 2019-05-28 telefonu: 860419959 arba el.paštu: [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Susirinkimas vyks 2019-05-28 Kalvarijų g. 11-8, Vilniuje, pradžia 17.00

Atsisiųsti priedą.

2019-06-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.