Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato, kitos paskirties patalpų nr.102 kapitalinio remonto, padalinant į du turtinius vienetus, ir paskirties keitimo iš kitos į administracinę Juozapavičiaus g. 10A, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Juozapavičiaus g. 10A, Vilnius; –

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mindaugas Žvinys, info.mzprojektai@gmail.com, +37061454160

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

M. Ž.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Konstitucijos pr. 4A, Vilnius, +37061454160, Pirmadieniais – Ketvirtadieniais 10-12val.,13-16val. Iki 2021 03 08, iš anksto susitarus nurodytu telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021 03 08, el. paštu – info.mzprojektai@gmail.com, +37061454160

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021 03 08 17:00 TEAMS platformoje

Nuoroda į transliaciją: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9e66c76a36ae4d15a3f8385bde6c6a22%40thread.tacv2/1613058201419?context=%7b%22Tid%22%3a%22faa6de3a-e2f8-436b-bfbd-135fa795e5a2%22%2c%22Oid%22%3a%22e592642d-b67e-4fc5-8d05-902b4dd2fe81%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-05-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti Priedą.