Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato L. Asanavičiūtės g. 31 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

L. Asanavičūtės g. 31, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0038:14 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdai – komercinės paskirties objektų teritorijos / susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Tomas Tankelevičius, e-paštas: tomas.t@unitectus.lt, tel.: +370 641 51068

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Karklita“, Ozo g. 25, Vilnius, e-paštas: jaroslav.odnopol@mmmprojektai.lt, tel.: +370 615 54745

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lukiškių g. 3, Vilnius, tel.: +370 641 51068, darbo dienomis nuo 10.00 iki 17.00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki birželio 27 d. e-paštu: tomas.t@unitectus.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės (Konstitucijos pr. 3) patalpose 244 kab. liepos 1 d. 17.00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-11

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą