Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Lapių g. 3, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Lapių g. 3, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0031:471

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Komercinės paskirties objektų teritorijos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „JP Architektūra“, architektas Adomas Lazdauskas, adomas.jpa@gmail.com, +37068725526

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „IKEIRA“,  Teatro g. 9A-12, Vilnius, Ignas@nt11.lt, +37061537243

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pylimo g. 58, Vilnius, „JP Architektūra“, +37068725526, 15:00-18:00 val. (iš anksto susitarus telefonu)

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami iki 12-27d. el. paštu – Adomas.jpa@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
„JP Architektūra“ patalpose, Pylimo g. 58, Vilnius, 2018-12-27 d.,  17:30val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-02-26

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą