Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Lucko g. 40, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Lucko g. 40, Vilniaus miestas (skl. kad. nr. 0101/0100:2147 Vilniaus m. k.v.)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita.

Sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

7.2. administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archimenai“, Karolis Maciulevičius, archimenai@gmail.com,

Tel: 8 612 82346.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „HSC property“, Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius,

Tel: 8 650 33527, info@hsc.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas:

UAB „HSC property“, Gabijos g. 32 (5 aukštas), LT-06155 Vilnius,

Tel: 8 650 33527

Laikas: 12:00-17:00 val. darbo dienomis nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt dienos iki 2019-12-11

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pastabos ir pasiūlymai teikiami elektroniniu paštu adresu archimenai@gmail.com arba raštu

UAB „HSC property“, Gabijos g. 32, LT-06155 Vilnius, nuo projektinių pasiūlymų paskelbimo savivaldybės internetinėje svetainėje dienos iki 2019-12-11.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas: Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3, 216 kab.

Laikas: 2019-12-11; 17:00-18:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-01-02
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.