Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Naugarduko g. 76, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Naugarduko g. 76, Vilnius. Žemės sklypo unikalus kadastrinis numeris – 4400-5149-3846

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – Kita. Žemės sklypo naudojimo būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Audrius Pučeta, audrius@konsultantubiuras.lt , +37060076133

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Labdaros ir paramos fondas „Vilniaus lenkų kultūros namai“, Pylimo g. 45, LT-01137 Vilnius, info@polskidom.lt , +37065264633

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Nuo 8:30 iki 16:30 val, Adresu Varnės g. 49, Vilniuje. (prieš atvykstant būtina pasiskambyti telefono numeriu +37060076133)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu Adresu: audrius@konsultantubiuras.lt Pasiūlymai gali būti teikiami iki 2020-11-24 dienos.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2020-11-24 diena 15:00 val. Susirinkimo adresas yra:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YjA2MGQ5YjktODFiMS00ZmNmLTg3MmMtN2U3MmYwZWRhNWJh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22472ca084-98be-43a7-8424-c20e19eb160e%22,%22Oid%22:%228c4fdde6-6c8c-4dd3-8876-165671cb7e19%22%7D

 

Atsisiųsti priedą.

3D modelis: https://arcg.is/1r4PjL1

2020-12-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.