Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato negyvenamosios rūsio patalpos Nr. 1A paskirties keitimo į paslaugų Šiltadaržio g. 8 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Vilnius, Šiltadaržio g. 8, 0101/0041:109

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

 

UAB „Statybos projektai“

SPV Romas Kerulis

Gintautas Žygaitis, el. paštas:

info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

V.G. ir A. G.


Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Šiltadaržio g. 8-1A, Vilnius, tel. Nr. +37062137856, laikas: 10:00 – 16:00 nuo pirmadienio iki ketvirtadienio.

Iki 2019-12-20 d., 17:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019-12-20 d., 17:00 val.

el. paštu info@paskirtieskeitimas.lt, tel. Nr. +37062137856

 

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Šiltadaržio g. 8-1A, Vilnius, 2019-12-20 d., laikas 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-01-09

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.