Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Priekalo g. 11, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Priekalo g. 11, Vilnius; sklypo kad. Nr.: 0101/0063:771

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas (7.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Maksimas Zacharovas; maksimas@zacharovas.lt; 8 606 97187

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Vilniaus Skalsa“; Traidenio g. 24-1, LT-08116 Vilnius; vilniaus.skalsa@gmail.com; 8 698 23115

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Mėsinių g. 3-15, Vilnius; 8 606 97187; darbo dienomis nuo 12:00 iki 19:00, iš anksto susiderinus susitikimo laiką; iki 2020-02-26. Internete PP pasiekiami adresu www.vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/ .

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-02-26 (imtinai); elektroniniu paštu: maksimas@zacharovas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, Vilnius (II-as aukštas, 216 salė); 2020-02-26; 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2020-03-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą