Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Sakalų g. 4, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sakalų g. 4, Vilnius, Skl. Kad. Nr. 0101/0031:286

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas (7.2)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „AIF LT“, 300976751, Tomas Gendrikas, el. p. tgendrikas@aif.lt, tel. 8640 35727

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB KANSO LT, Lvovo g. 25, LT-09320 Vilnius, el. p. info@kanso.lt, tel. 8 611 78412

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Žirmūnų g. 139 A, Vilnius, 220 kab.  864035727,  darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00.

Taip pat Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje www.vilnius.lt.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Atskiru raštu iki 2021-12-03 elektroninio pašto adresu: tgendrikas@aif.lt,

Pastaba:

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus pagal STR 1.04.04:2017 turi nurodyti: 62.1. vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis (elektroninio pašto adresą ar telefono Nr.); 62.2. pasiūlymo teikimo datą; 62.3. informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas; objekto, kuriam teikiamas pasiūlymas, pavadinimą.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Suinteresuoti asmenys gali prisijungi per šią nuorodą:

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/94193318540?pwd=WjNEY3M0c0tEclkrUm1lU3pFYlZNZz09

Meeting ID: 941 9331 8540

Passcode: 218667

DATA IR LAIKAS : 2021-12-03, 15:00 val.

Prisijungus „chat“ laukelyje  prašau parašyti vardą, pavardę elektroninio pašto adresą ar telefono Nr. kad būtų galima Jus įtraukti kaip dalyvį;

Susirinkimo metu pagal STR 1.04.04:2017 bus daromas garso įrašas.

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/HqCPr0

 

2022-01-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.