Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Šeimyniškių g. 28, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šeimyniškių g. 28, Vilnius (skl. kad. Nr. 0101/0033:950)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskirties pastatai (7.2)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Cloud architektai“ PV Antanas Dagelis, tel. 868790457, [email protected]

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Nacionalinė teismų administracija, L.Sapiegos g. 15-1, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (iki 2018.09.03) UAB „Cloud architektai“ biure Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3A, Vilnius, tel. 868790457,

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymai teikiami raštu darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 10.00 val. (iki 2018.09.03) UAB „Cloud architektai“ biure Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3A, Vilnius, arba el. paštu [email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Cloud architektai“ biure Konstitucijos pr. 21C, Quadrum North, 3A, Vilniuje. 2018.09.03 (pirmadienį) 17.00 val.

Atsisiųsti priedus: PP byla 1 dalisPP byla 2 dalis

2018-09-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

PP byla 1 dalis , PP byla 2 dalis , PP vizualizacijos