Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Sėlių g. 36, Vilniuje, (laida A) projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Sėlių g. 36, kad. Nr. 0101/0031:65;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos, Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinės paskirties pastatas;

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Ponama“; vadovas Vidmantas Kančiauskas; info@ponama.lt; +370 618 83846

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Saturijus“; Vinco Kudirkos g. 3-5, LT-03105 Vilnius; info@saturijus.lt; +370 698 23740

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Ašmenos g. 4-9; +370 618 83846; Darbo dienomis nuo 2020 m. birželio 29 d. iki liepos 17 d., nuo 10.00 iki 16.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Nuo 2020 m. birželio 29 d. iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Ašmenos g. 4-9, Vilnius, el. paštu – info@ponama.lt. Pasiūlyme turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2020-07-17 15:00 val. Tiesioginė viešo susirinkimo transliacija bus vykdoma 2020 m. liepos 17 d., nuo 15:00 val. iki 16:00 val. per „Zoom“ programinę įrangą (programa yra nemokama, galimas prisijungimas per išmanųjį mobilų telefoną, personalinį kompiuterį ar planšetę). Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:

https://zoom.us/meeting/register/tJAtfuqgqTksE937hvtjW0TLmbNz8-h55fGU

 

Atsisiųsti priedą.