Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Šiaurės g., skl. kad. Nr. 0101/0047:744, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šiaurės g., skl. kad. Nr. 0101/0047:744, Vilnius.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskities pastatas (7.2.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Raimondas Palubeckis, raimondas@uzupioarchitektai.lt, 8 699 85278.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
V. K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Lukiškių g. 3-411, Vilnius. Tel. Nr. 8 699 85278. Darbo dienomis nuo 09:00 iki 17:00.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Elektroniniu paštu – raimondas@uzupioarchitektai.lt, telefonu – 869985278, raštu – Lukiškių g. 3-411.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-216 salė, 2018-11-05 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-05-28
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.