Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Švitrigailos g. 30, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Švitrigailos g. 30, Vilnius. skl. kad. nr. 0101/0056:137 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, pagrindinis naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinės paskirties pastatas (7.2.)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Ignas Vengalis (P.V.), info@ngarchitects.lt, Konstitucijos 23C-515 / 516, Vilnius, +370 601 55332

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Rea LT“, Trakų g. 13-14, LT-01132 Vilnius, l.volynec@me.com, +370 677 85840

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
info@ngarchitects.lt, Konstitucijos 23C-515 / 516, Vilnius, +370 601 55332, d.d. 9:00-18:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
pasiūlymai gali būti teikiami iki 2019-01-02, el. paštu:
info@ngarchitects.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas:
2019-01-02, 17:00, Konstitucijos 23C-515 / 516, Vilnius

Atsisisiųsti priedą.