Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato T. Ševčenkos g. 13, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
T. Ševčenkos g. 13, Vilnius, Kad. Nr. 0101/0056:98 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – Kita; Būdas (pagal detalųjį) – Visuomeninės paskirties teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Atamis“ projektų vadovė Ieva Puidokaitė, atest. Nr. A 1987, el. p. i.puidokaite@atamis.lt , mob. +370 611 19383

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
VĮ „Turto bankas“, Kęstučio g. 45, 08124 Vilnius, Tel. (8 5) 278 0900, Faks. (8 5) 275 1155 info@turtas.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Žirmūnų g. 139, Vilnius, iki 2018-09-20 darbo dienomis 9.00-16.00 (Prieš atvykstant laiką suderinti telefonu) +37061119383

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2018-09-20
Paštu: Ievai Puidokaitei Žirmūnų g. 139-307, Vilnius El. paštu:
i.puidokaite@atamis.lt ir/arba Statytojui VĮ „Turto bankas“, projektų skyriaus vadovui Audriui Tamoliui, Vilniaus g. 16, Vilnius

El. paštu: i.puidokaite@atamis.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3-216, Vilnius, 2018-09-20, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2018-12-13
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.