Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Vilkų g. 5 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vilkų g. 5; Kad. Nr.: 0101/0031:475

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita

Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Numatoma administracinė pastatų paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB “JP Architektūra”

Pylimo g. 58, 01307, Vilnius

El.paštas: projektai.jpa@gmail.com

Mob.nr.: +370 611 27204

 

Projekto vadovas – Andrius Juodpusis

El.paštas: andrius.jpa@gmail.com

Mob.nr.: +370 611 27204

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB “Žvėryno investicijos”

Norvegų g. 7c, LT-01314, Vilnius, Lietuva

Tel. nr.: +370 698 877777

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Pylimo g. 58, LT-01136, Vilnius

Mob. nr.:+370 625 60621

Darbo dienomis nuo 13:00 iki 17:00 (iš anskto susitarus telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

El.paštas: ugne.jpa@gmail.com

Iki 2019 spalio 17 d. 17:00 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, salėje nr. 244. Laikas: 2019 spalio 17d 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-10-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.