Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Žemaitės g. 22, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žemaitės g. 22, skl. kad. Nr. 0101/0055:8

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
paskirtis – kita; naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
administracinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Archartė“ info.archarte@gmail.com; PV U. Niaurė, tel. 861064569

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Rimvydas ir ko“ Žemaitės g. 22, Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Archartė“ , adresu Perkūnkiemio g. 5-4, Vilnius. Laikas nuo 13 iki 18 val. iš anksto susitarus. Tel.nr. 861064569

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Perkūnkiemio g. 5-4, Vilnius. Laikas nuo 13 iki 18 val. iš anksto susitarus. Tel.nr. 861064569 arba el. paštu – info.archarte@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
UAB „Archartė“ patalpose, Perkūnkiemio g. 5-4, Vilnius,
Gruodžio 14 d. 18 val.

Atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiulymų rengimo užduotis.

 

2019-05-30

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą