Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastato Zujūnų g. 51, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Zujūnų g. 51, Vilnius (0101/0167:2691).

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis – kita. Naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – Administracinės paskirties pastatas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Hidroterra“, Projekto vadovė Valda Karoblienė, asmuo galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – Sigitas Valiukonis, sigitas@hidroterra.lt, Mob. 8 620 34885.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Instate“, Zujūnų g. 25, 06282 Vilnius, tel. +370 650 25999, el. paštas info@instate.lt.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, 03160 Vilnius, darbo dienomis nuo 8:00 iki 16:00 val.

Mob. 8 620 34885

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymų teikimo būdai:

Raštu – UAB „Hidroterra“, Zietelos g. 3, LT-03160 Vilnius;

El. paštu – info@hidroterra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu būdu 2021-01-28 nuo 16:00 val.

Nuoroda: https://bit.ly/3pFCtEC

 

Atsisiųsti priedą.

2021-02-17

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.