Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties pastatų Žirmūnų g. 151 rekonstravimą

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirmūnų g. 151, Vilnius (Kad. Nr. 0101/0018:1, Unik. Nr. 0101-0023-0055)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių esama naudojimo paskirtis – administracinė, numatoma naudojimo paskirtis – administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Cloud Architektai“ Konstitucijos pr. 21B, Quadrum South, 6 aukštas LT-08130,

Jovilė Porvaneckaitė Dagelienė +370 687 48598, viesinimas@cloudarchitektai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Lietuvos Bankas, Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius, +370 5 268 0029 info@lb.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Cloud Architektai“ Konstitucijos pr. 21B, Quadrum South, 6 aukštas LT-08130,

Darbo dienomis nuo 10:00 iki 11:00 val. +370 687 48598;

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti el. paštu viesinimas@cloudarchitektai.lt iki 2020-08-04;

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Visuomenės apie parengtus statinių projektinių pasiūlymus informavimas vykdomas gyvos transliacijos būdu.  Viešo susirinkimo data ir laikas: 2020-08-04 17:00 val.

Gyvos transliacijos adresas:

https://global.gotomeeting.com/join/744916685

 

Projektiniai pasiūlymai, atsisiųsti priedą

3D Vilnius https://arcg.is/iWCbK

 

2020-08-13
Po viešo svarstymo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta
Atsisiųsti priedą