Visuomenės informavimas apie numatomą administracinės paskirties su specialiosios paskirties patalpomis Vilniaus miesto 5-ojo policijos komisariato ir kelių policijos pastato Sietyno g. 24, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Sietyno g. 24, Vilnius. Sklypo kadastro numeris 0101/0038:154

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita;

Būdas – Visuomeninės paskirties teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Administracinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, I. Puidokaitė, i.puidokaite@atamis.lt, 861119383

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VĮ „Turto bankas“ , Kęstučio g. 45, Vilnius, info@turtas.lt, 852780900

 

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139, Vilnius, 307 kab., 861119383,  nuo antradienio iki ketvirtadienio, nuo 9.00val. iki 16.00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus teikti iki 2019.12.18d. paštu adresu: UAB „Atamis“, Žirmūnų g. 139-307 kab., Vilnius ir el. paštu i.puidokaite@atamis.lt

 

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-12-18d., 17.00 val.,  Vilniaus miesto sav., Konstitucijos pr. 3, Vilnius, 242 salė, II a.

Atsisiųsti priedą; 

1.2.PP_grafine_medziaga.

 

2020-01-02
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.