Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato administracinių patalpų paskirties keitimo į gydymo, Subačiaus g. 85A-14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Subačiaus g. 85A-14, Vilnius. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 0101/0059:1135.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas – komercinės paskirties pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pastato paskirtis – administracinė.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Vytenis Girdvainis, girdvainis@svelte.lt, 8 621 06026

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.Š.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Subačiaus g. 85A-14, Vilnius. Darbo dienomis 10:00-17:00, tel. 8 621 06026.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti iki 2019-06-25 raštu Subačiaus g. 85A-14, Vilnius ir el. paštu info@svelte.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, Konstitucijos pr. 3-216, Vilniuje, 2019 m. liepos 1 d. 17.00 val

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-29

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą