Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato administracinių patalpų Nr. 2 paskirties keitimo į gydymo Ukmergės g. 223 Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Ukmergės g. 223, pat. Nr. 2, Vilnius

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0020:45

Patalpos unikalus nr. 4400-5159-9014:6803

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama ir numatoma naudojimo paskirtis – Kita

Žemės sklypo esamas ir numatomas naudojimo būdas – Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pastato esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – administracinė.

Patalpos nr. 2 esama paskirtis – administracinė, būsima paskirtis – gydymo.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Architektė Urtė Aidukienė

El.p.: u.aidukiene@gmail.com

Tel.: +370 659 12385

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “EfTEN Evoliution”

Adresas: M. Valančiaus g. 1A, Vilnius.

El.p.: laurynas.zilys@eften.lt

Tel.: +370 610 29328

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Ukmergės g. 223, Vilnius. 6 aukštas.

Tel.: +370 616 83472

Darbo dienomis I-V 9-17val. Iki 2019 liepos 09 d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Ukmergės g. 223, Vilnius. 6 aukštas

u.aidukiene@gmail.com

Iki 2019 liepos 09 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Ukmergės g. 223, Vilnius. 6 aukštas.

2019 liepos 09 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.