Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato administracinių patalpų Nr. 202, 203, 204 paskirties keitimo į gyvenamąją (butų) T. Ševčenkos g. 16K Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

T. Ševčenkos g. 16K, Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0055:204

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Administracinio pastato, T. Ševčenkos g. 16K, Vilniuje, administracinių patalpų Nr. 202, 203, 204, paskirties keitimo į gyvenamąją (butų), atliekant paprastąjį remontą, projektas.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

Laura Balandytė- Žygelienė, [email protected], tel.:  +370 68604554.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB Dolaira, Laisvės pr. 60-1107, Vilnius, [email protected],

tel: +370 65243199

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

T. Ševčenkos g. 16K-202, Vilnius, tel.: +370 68604554, nuo 10 iki 17 val. d.d.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

El.p.: [email protected], tel.: +370 68604554 , iki 2019-11-12,  17 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Konstitucijos pr. 3-216 kab., Vilnius, 2019-11-12, 17 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-11-28

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.