Visuomenės informavimas apie numatomą administracinio pastato Algirdo g. 12, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Algirdo g. 12, Vilnius, 0101/0056:176

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Naudojimo paskirtis – kita

Naudojimo būdas – Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis – negyvenamoji, administracinis pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Mantas Olšauskas, mantas@sprik.lt , +37061205051

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB “Involiuksas”, Krivūlės g. 1C-19, 11341, Vilnius, jurgita.bukenaite@gmail.com, 867538183

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

  1. Ševčenkos g. 16H-10B, Vilnius, +37061205051, darbo dienomis iki 2021-08-13 nuo 10 iki 17 val. (atvykimo laiką derinti telefonu iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu mantas@sprik.lt, iki 2021-08-16

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Ekstremalios situacijos metu viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje naudojant tiesioginės vaizdo ir garso transliacijos priemones. Nuotolinis susirinkimas, 2021-08-16, 17 val

 

Prisijungimo nuoroda:  https://zoom.us/meeting/register/tJIvdeqvqzgsE9UlwnM5g1B0V1uABwDEhBMv

 

Atsisiųsti priedą.

2021-10-21

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai.

Projektiniams pasiūlymams priedąpritarta.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/1KuLuK0